แคมเปญการตลาด

ในฐานะผู้จัดงาน Asia Lifestyle Expo เราได้จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยมีการจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การแจ้งโปรโมชั่นและการเรียนเชิญเข้าร่วมงานผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) และไปรษณีย์

เพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ผู้นำเข้าสินค้าห้างสรรพสินค้า กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้จัดหาสินค้า กลุ่มบริษัทการจัดการวางแผนทางการตลาด และกลุ่มสำนักงานจัดซื้อสินค้า


การโฆษณา

ผ่านสื่อนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลักในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นสื่อที่เกี่ยวกับกลุ่มสินค้าของใช้ในครัวเรือน ของขวัญ ของเล่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ อีกทั้งมีการโฆษณาผ่านแบนเนอร์บนเว็บไซต์หลักที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และเว็บไซต์ของสมาคมการค้า โดยเน้นประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ผนวกด้วยเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter และ WeChat


ศูนย์บริการข้อมูลอย่างมืออาชีพ

เพื่อติดต่อและเรียนเชิญเข้าร่วมชมงานโดยตรงไปยังกลุ่มผู้ซื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านฐานข้อมูลของผู้จัดงาน


กิจกรรมส่งเสริมการขาย

และการเปิดช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแก่ผู้ซื้อภายในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รายการข้อมูล

การประชาสัมพันธ์งานผ่านทางปฏิทินการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์


การติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ

เพื่อดำเนินการจัดทำการรายงานข่าว เผยแพร่บทความ โฆษณา และข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์งานผ่านจอ LED

ภายในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติต่างๆ


การร่วมมือกับสมาคมการค้าต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน

- Thai Lifestyle Products Federation (TLPF)
- Thai Retailers Association
- Penang Chinese Chamber of Commerce (PCCC)
- Kuala Lumper Malay Chamber of Commerce (KLMCC)
- Association Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia
- Malaysia Retailers Association
- Malaysian Gifts & Premium Association
- Malaysia Shopping Malls Association
- Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry
- Singapore International Chamber of Commerce
- Gifts Association Singapore
- Singapore Booksellers And Stationers Association
- Singapore Business Federation
- Vietnam Chamber of Commerce & Industry
- Vietnam Association of Small and Medium Enterprises
- Myanmar Business Executive Association
- Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce
- Myanmar Retailers Association
- Cambodia Chamber of Commerce
- Cambodia Business Association
- Cambodia’s Small and Medium Enterprises
- Lao National Chamber of Commerce & Industry
- Hong Kong Trade Development Council