ทำไมต้องร่วมจัดแสดงงาน

สุดยอดการจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์จากภูมิภาคเอเชียพร้อมที่จะจัดแสดงในประเทศไทย

Asia Lifestyle Expo งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่รวบรวมสินค้าจากทั่วเอเชียกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ซื้อจากประเทศไทยและอาเซียน เพื่อหาซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีนวัตกรรมการออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพดี และราคาที่แข่งขันได้ในตลาดการค้าปัจจุบัน


เข้าถึงผู้ซื้อที่น่าสนใจในตลาดภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Asia Lifestyle Expo ถูกกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับผู้ผลิตสินค้าระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อเจาะตลาดอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว


โดยผู้จัดงานได้ทำการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และเลือกสถานที่สำหรับจัดงานแสดงสินค้าใหม่ ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาสมที่สุดสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า


โอกาสในภูมิภาคอาเซียนสำหรับแบรนด์ระดับสากล

  • อาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย โดยในปี 2559 มี GDP รวมกันอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะเพิ่มมาขึ้นเป็น 2 เท่า กว่า 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี 2573 จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก.
  • อาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมดประมาณ 640 ล้านคน มีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและอินเดีย ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชากรชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นจาก 190 ล้านคนในปี 2555 เป็น 400 ล้านคนในปี 2563
  • การค้าสินค้าทั้งหมดของอาเซียนในปี 2559 อยู่ที่ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการค้าภายในอาเซียนมากที่สุดคือ 24% การส่งออกและนำเข้าสินค้าของอาเซียนเพิ่มขึ้นที่ 7.2% และ 6.6% ตามลำดับในปี 2559
  • ภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดหลักของประเทศจีนและอีกหลายประเทศในโลก ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน มีมูลค่าตลาดประมาณ 368 ล้านเหรียญสหรัฐ