ทำไมต้องเป็นกรุงเทพ

1. กรุงเทพฯ ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยอยู่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวก


2. กรุงเทพฯ มีสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย 2 แห่งและมีเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากที่ให้บริการไปยังกว่า130 จุดหมายปลายทางทุกวัน และรัฐบาลไทยยังมีนโยบายที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าเมืองน้อยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือผู้มาติดต่อธุรกิจ ในปีพ.ศ. 2560 จำนวนผู้มาเยือนประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 42,572,605 คน


3. ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโรงแรมและที่พักที่พร้อมรองรับการเดินทางมากกว่า 970 แห่งทั่วกรุงเทพฯ


4.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อจากต่างประเทศ


5. ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่และทันสมัย 3 แห่ง ซึ่งจัดงานแสดงสินค้าและการค้าระหว่างประเทศทุกปี ซึ่ง BITEC (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ และเป็นที่รู้จักกันดีในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและทันสมัยระดับโลก


6. ธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการของประเทศไทยมีความพร้อมทั้งทางด้านการจัดแสดงงานและด้านโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า รวมถึงในด้านการทำโปรโมชั่นและการตลาด