ลุ้นรางวัลใหญ่ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนร่วมชมงานล่วงหน้าเท่านั้น

ลงทะเบียนร่วมชมงาน
Terms & Conditions:
  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และมาร่วมชมงาน Asia Lifestyle Expo 2019 ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน
  3. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ – ฮ่องกง ชั้นประหยัด กำหนดเดินทางในระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2562 เพื่อไปชมงาน Mega Show 2019 ที่ประเทศฮ่องกง (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และพำนักอยู่ในประเทศไทย
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบงาน Asia Lifestyle Expo 2019
  6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
  7. ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมนี้ให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้จัดงานเป็นสิทธิ์ขาด