ลงทะเบียนร่วมชมงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน กรุณาใส่ข้อมูลสำนักงานใหญ่
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล และทางผู้จัดงานจะดำเนินการส่งบัตรเข้าชมงานและข้อมูลงานก่อนเริ่มงานอีกครั้ง

สัมมนาฟรีที่คุณไม่ควรพลาด
ลงทะเบียนร่วมชมงาน
  เงื่อนไข:
 1. ข้าชมฟรี! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 2. สงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า มีสิทธิ์เข้าจองที่นั่งล่วงหน้า 15 นาทีก่อนเริ่มงานสัมมนา
 3. สำหรับผู้ซื้อที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 4. กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดงานเป็นที่สุด
ลุ้นรางวัลใหญ่
สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนร่วมชมงานล่วงหน้าเท่านั้น
บินลัดฟ้า ไปดูงานที่ฮ่องกงฟรี 1 ที่นั่ง!
 • (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)
 • ลงทะเบียนร่วมชมงาน
  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และมาร่วมชมงาน Asia Lifestyle Expo 2019 ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน
  3. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ – ฮ่องกง ชั้นประหยัด กำหนดเดินทางในระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2562 เพื่อไปชมงาน Mega Show 2019 ที่ประเทศฮ่องกง (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และพำนักอยู่ในประเทศไทย
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบงาน Asia Lifestyle Expo 2019
  6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
  7. ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมนี้ให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้จัดงานเป็นสิทธิ์ขาด

  ประเภทธุรกิจ

  สินค้าที่คุณกำลังสนใจ

  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน

  คุณรู้จักงาน Asia Lifestyle Expo ได้อย่างไร

  วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมชมงาน

  งบประมาณในการสั่งซื้อสินค้า


  ข้อตกลงและเงื่อนไข